Ara

interslavic

image

Interslavic ( Medžuslovjansky / Меджусловјанскы ) bir pan-Slav yardımcı dilidir. Amacı, çeşitli Slav dillerini konuşanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve aynı zamanda Slav dili konuşmayan kişilerin, hepsi olmasa da çoğu Slav diliyle karşılıklı anlaşılır olarak Slavca konuşanlarla iletişim kurmasına izin vermektir. Slavlar ve Slav olmayanlar için de eğitici bir rol oynayabilir.

Interslavic, yarı yapılandırılmış bir dil olarak sınıflandırılabilir . Esasen Eski Kilise Slavcasının modern bir devamıdır , ancak aynı zamanda Slavların diğer milletlerden Slavlarla iletişim kurmak için yüzyıllardır kullandıkları çeşitli doğaçlama dil biçimlerinden de yararlanır, örneğin çoklu Slav ortamlarında ve internette onlara bir bilimsel temel. Böylece, hem gramer hem de kelime dağarcığı, Slav dilleri arasındaki ortak noktalara dayalıdır ve Slav olmayan unsurlardan kaçınılır. Temel odak noktası, kolay öğrenmeden ziyade, doğalcı ( şematik dillerin aksine ) diller için tipik bir denge olan anında anlaşılabilirlik üzerine kuruludur.

Interslavic projesi 2006 yılında Slovianski adı altında başladı . 2011’de Slovianski kapsamlı bir reformdan geçti ve diğer iki projeyle birleşti ve sonuçta ilk kez 1908’de Çek Ignác Hošek tarafından önerilen bir isim olan “Interslavic” olarak adlandırıldı .

Slav dil ailesinin dillerinde olduğu gibi, Interslavic genellikle Latin veya Kiril harfleri kullanılarak veya nadiren Glagolitik yazı kullanılarak yazılır.

Interslavic’in öncüleri uzun bir geçmişe sahiptir ve Volapük ve Esperanto gibi inşa edilmiş dillerden yüzyıllar öncesine dayanmaktadır: Hırvat rahip Juraj Križanić tarafından yazılan en eski tanım 1659-1666 yıllarına kadar uzanır.

Pan-Slav dili projelerinin tarihi, tüm Slav halkının tek bir Slav ulusunun parçası olduğu anlayışına dayanan, tüm Slavların kültürel ve politik birliğini sağlamaya çalışan bir ideoloji olan Pan-Slavizm ile yakından bağlantılıdır. Bu inançla birlikte bir Slav şemsiye diline olan ihtiyaç da ortaya çıktı. Eski Kilise Slavcası, önceki yüzyıllarda Slav dünyasının büyük bir bölümünde bir idari dil olarak bu rolü kısmen yerine getirmişti ve hala Batı’daki Latince’ye benzer bir rol oynadığı Ortodoks ayinlerinde büyük ölçüde kullanılıyordu . Daha modern bir dil için güçlü bir aday Rusçadır . en büyük (ve 19. yüzyılın büyük bölümünde tek) Slav devletinin dili ve ayrıca Slavların yarısından fazlasının ana dili. Bununla birlikte, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Doğu Avrupa ve Balkanlar’da Rus dilinin bir ortak dil olarak rolü azaldı.

Mart 2006’da Slovianski projesi, Slavların önceden öğrenmeden anlayabilecekleri basit ve tarafsız bir Slav diline ihtiyaç duyan farklı ülkelerden bir grup insan tarafından başlatıldı. Tasavvur ettikleri dil natüralist olmalı ve herhangi bir yapay ekleme olmaksızın sadece Slav dillerinin tamamında veya çoğunda var olan materyalden oluşmalıdır. Başlangıçta, Slovianski iki farklı varyantta geliştiriliyordu: Slovianski-N olarak bilinen natüralist bir versiyon ( Jan van Steenbergen tarafından başlatıldı ve Igor Polyakov tarafından daha da geliştirildi ) ve Slovianski-P olarak bilinen daha basitleştirilmiş bir versiyon ( Ondrej Rečnik tarafından başlatıldıve ayrıca Gabriel Svoboda tarafından geliştirilmiştir ). Aradaki fark, Slovianski-N’nin altı gramer durumu varken Slovianski-P’nin İngilizce , Bulgarca ve Makedonca gibi bunun yerine edat kullanmasıydı . Bu iki varyantın dışında ( N, natüralizmi, P pidgin’i veya prosti ” basit ” i temsil eder ), şematik bir versiyon olan Slovianski-S de denendi, ancak projenin erken bir aşamasında terk edildi. 2009 yılında sadece natüralist versiyonun adı altında devam ettirilmesine karar verildi.Slovakça _ Slovianski’nin üç cinsiyeti (eril, dişil, nötr), altı durumu ve fiillerin tam çekimi olmasına rağmen – uluslararası yardımcı dillerde genellikle kaçınılan özellikler – basit, net sonlar ve düzensizlik minimumda tutularak yüksek düzeyde basitleştirme sağlandı. . [ alıntı gerekli ]

Slovianski daha çok internet trafiğinde ve bir haber mektubu olan Slovianska Gazeta’da kullanıldı . Şubat ve Mart 2010’de, Polonya internet portalı Interia.plve Sırp gazetesi Večernje Novosti’de Slovianski’ye yönelik makaleler yayınlandıktan sonra, Slovianski hakkında çok fazla tanıtım yapıldı . Kısa bir süre sonra Slovakya gazetesi Pravda’da Çek yayın istasyonu ČT24’ün haber sitesinde Sırp blogosferinde ve Reader’s Digest’in Sırpça baskısında Slovianski hakkında makaleler yayınlandı . ve ayrıca Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Ukrayna’daki diğer gazeteler ve internet portallarında

Slovianski, diğer ilgili projelerin geliştirilmesinde de rol oynadı. Rozumio (2008) ve Slovioski (2009), Slovianski ve Slovio arasında bir köprü kurma çabalarıydı . Başlangıçta, Polonyalı-Amerikalı Steeven Radzikowski tarafından geliştirilen Slovioski, yalnızca Slovio’da reform yapmayı amaçlıyordu , ancak yavaş yavaş ayrı bir dile dönüştü. Slovianski gibi, iki varyantta var olan ortak bir projeydi: “tam” ve basitleştirilmiş bir versiyon. 2009’da Çek Vojtěch Merunka tarafından Eski Kilise Slav dilbilgisine dayanan ancak Slovianski’nin kelime dağarcığının bir kısmını kullanan Neoslavonic (“Novoslovienskij”, daha sonra “Novoslověnsky”) adlı yeni bir dil yayınlandı .

2011 yılında Slovianski, Slovioski ve Novoslověnsky, Interslavic ( Medžuslovjanski ) adı altında tek bir ortak projede birleşti . [10] Slovianski dilbilgisi ve sözlüğü, Neoslavonik’in tüm seçeneklerini de içerecek şekilde genişletildi ve onu sabit kurallar yerine prototiplere dayalı daha esnek bir dile dönüştürdü. O zamandan beri, Slovianski ve Neoslavonic, isimleri hala sıklıkla Interslavic’in eşanlamlıları veya “lehçeleri” olarak kullanılıyor olsalar da, artık ayrı projeler olarak geliştirilmediler.

Aynı yıl, yeni başlayanların ve Slav olmayanların ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanan Slovianski ve Slovioski’nin çeşitli basitleştirilmiş biçimleri, oldukça basitleştirilmiş bir Interslavic, Slovianto biçimine dönüştürüldü . Slovianto’nun karmaşıklık aşamaları olması amaçlanmıştır: çoğullar, zamanlar ve temel kelime dağarcığı ile seviye 1; dilbilgisel cinsiyet ve temel fiil çekimi ile seviye 2; ve isim çekimi ile yapılacak bir seviye 3.

2017 Interslavic Language Konferansı’ndan (CISLa) sonra, Interslavic’in iki standardını birleştirme projesi, Merunka ve van Steenbergen tarafından planlanan yeni, tekil bir dilbilgisi ve imla ile başlatılmıştı. Bu çabanın erken bir örneği, Merunka ve van Steenbergen’in Slav kültürel diplomasisi üzerine konferansla aynı zamana denk gelecek şekilde yayınlanan ortak yayınıdır.

Interslavic konuşan insanların sayısını tespit etmek zordur; demografik verilerin eksikliği, yapılandırılmış diller arasında yaygın bir sorundur, bu nedenle tahminler her zaman kabadır. 2012’de Bulgar yazar G. Iliev, Slovianski konuşan “yüzlerce” kişiden bahsetti. 2014 yılında, dilin Facebook sayfasında 4600 konuşmacıdan bahsedildi. Karşılaştırma için, aynı yıl 320.000 kişi Esperanto konuştuğunu iddia etti. Bu rakamlar herkesin bildiği gibi güvenilmez olsa da, Amri Wandel bunların dünya çapında Esperanto konuşanların sayısını hesaplamak için yararlı olduğunu düşündü ve bu da 1.920.000 konuşmacıyla sonuçlandı. Interslavic’te uygulanırsa, bu yöntem 27.600 konuşmacı verir. 2017’de daha gerçekçi bir rakam, Slavlar arası konuşanların sayısının 2000 olduğunu tahmin eden Kocór ea tarafından verilmiştir .

Interslavic , 4 Nisan 2022’ye kadar sırasıyla 16.280, 835, 330 ve 120 üyeli dört Facebook grubu ve yaklaşık 490 üyeli bir İnternet forumu dahil olmak üzere aktif bir çevrimiçi topluluğa sahiptir. Bunun dışında VKontakte’de gruplar var (1810 üye), Discord (5505 üye) ve 609 ile Telegram grupları, Tabii ki, bir gruba veya kuruluşa katılan veya bir dil kursuna kaydolan herkes otomatik olarak o dilin konuşmacısı değildir, ancak öte yandan, her konuşmacı otomatik olarak üye değildir. Ayrıca, her üye dili fiilen konuşamasa da, üyelik rakamları geleneksel olarak Esperanto konuşanların hesaplamalarında da kullanılmıştır.

Projede iki çevrimiçi haber portalı , günümüzün daha geniş sosyokültürel bağlamında Slav halklarının sorunlarına odaklanan hakemli bir uzman dergisi ve bir wiki Vikikaynak’a biraz benzeyen, Slavlar arası dilde metinler ve materyallerden oluşan bir koleksiyon . 2016’dan beri Interslavic, bilimsel dergi Ethnoentomology’de makale başlıkları, özetler ve resim alt yazıları için kullanılmaktadır .

Haziran 2017’de Çek Cumhuriyeti’nin Uherské Hradiště yakınlarındaki Staré Město kasabasında Interslavic’e adanmış uluslararası bir konferans düzenlendi . Sunumlar ya Interslavic’te yapıldı ya da Interslavic’e çevrildi. 2018’de ikinci bir konferans düzenlendi . 2020’de Hodonín’de üçüncü bir konferans planlandı, ancak COVID – 19 salgını nedeniyle ertelendi .

Slavlar arası pratik kullanımla ilgili çeşitli deneyler yapılıyor: kısa şarkılar ve film çevirileri. 2022’de Jožin z bažin şarkısının Slavlar arası bir versiyonu çıktı. Aynı yıl, erken geliştirme aşamasındaki ilk sosyal uygulama Interslavic’e çevrildi. Çeviri, Slav dillerine çeviri eksikliği nedeniyle bir “protez” görevi gördü.

Tüm standart Slav dillerini anadili olarak konuşanlardan oluşan bir gönüllü grubu, Interslavic dil Komitesi üyelerinden biri tarafından kuruldu. Rusyn veya Yukarı Sorbca gibi küçük Slav dilleri ve lehçeleri de dahildir. Grubun görevi, anlaşılırlık analizi yaparak Slavlar arası dil sözlüğünün kalitesini artırmaktır.

Tarafından desteklenmektedir Wiki

Bir yanıt yazın