Ara

idiom neutral

idiom neutral volapük yapay dilinin bağrından kopmuş bir yapay dildir. volapük akademisinin 1897 münih kongresinde volapük dilini korumak ve mükemmelleştirmek maksadıyla Waldemar rosenberger tarafndan kurulmuştur. 1892’de rosenberger akademinin direktörüydü ona bağlı grup kelime hazinesi ve gramerde mühim değişiklikler gerçekleştirdi, onun doğasını değiştirmek onu bambaşka bir dil haline getirmişti. kelime hazinesi neredeyse tamamen değişmişti daha çok batı avrupa dillerine benzemişti batı avrupa dillerine ait olmayan özellikler devre dışı kalmıştı. anlaşıldı ki değişiklikler yeni bir dilin oluşmasında etkili bir sonuç verdi, bu dilin adı idiom neutral yani “tarafsız dil” olmuştu.

akademinin ismi de akademi internasionel de lingu universal şeklinde değiştirildi 1898 yılında ve akademi çevresi bu yeni dili o yıl yazdı. onlar volapüke de devam etti ayrı bir dil olarak ve volapük akademisini de tekrar şekillendirdi.

idiom neutral’ın sözlükleri 1902 ve 1903 yılında birkaç avrupa dilinde yazılmış sürümleri de paylaşıldı. dilin resmi kuruluş tarihi 1902’dir.

dilden bazen “tarafsız” veya “tarafsız dil” olarakta söz edildi ingiliz yazarlar tarafından, uluslararası dille ilgilenen çevrelerde de zamanında ilgi çekti. rosenberger dil hakkında progres isimli bir dergi de yayınladı. 1907 yılında idiom neutral pariste buluşan akademisyen komitesinin kullandığı komitenin konuştuğu dil projelerinden birisiydi.

Tarafından desteklenmektedir Wiki

Bir yanıt yazın