Ara

Dilforum adlı yayın hayatına son vermiş olan sitede tanıtımı yapılmış dillerden birisi de Libremce dilidir. 27 ocak 2017 tarihinde egecam12 rumuzlu bir kullanıcı tarafından tanıtımı yapılan Libremce dilinden ne yazık ki haber alınamamıştır. Devam etmemiş projelerdendir. Egecam12 rumuzu büyük ihtimalle Egecan12 yazmak istenirken klavye sürçmesi sebebiyle olmuş olabilir yani bu dili yapanın ismi büyük olasılıkla Egecan’dır. tanıtımı ve kelimeleri şunlardır;

Alπact’e (Türkçe: Alfabe) (Okunuş: Alpahte)
32 Harf, 7 sesli, 25 sessiz.

A a
B b
C c
Ċ ċ (Latin alfabesi dışında kendi oluşturduğum aksanlı harf. Üstünde aksan işaret vardır.)
D d
E e
F f
G g
Ġ ġ (Latin alfabesi dışında kendi oluşturduğum aksanlı harf. Üstünde aksan işaret vardır. Ğ ile aynı şekilde okunur.)
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
Õ õ (O ile Ö arasında bir ses telaffuz edilir.)
Π π (P , p)
Q q
R r
S s
Š š (S ile Ş arasında bir ses telaffuz edilir.)
T t
W w
U u
V v
Y y
Z z
Ž ž (Z ile S arasında bir ses telaffuz edilir. Bazı istisnalarda J olarak da telaffuz edilebilir.)
X x

 Liπremi Waw? (Türkçe: Libremce Nedir?) (Okunuş: Lipremi Waw?)
Liπremi õ bild lunga. Ist luka föm Anglaš, Turkiš un Cermiš. Ist ve som sπe grammer kurules. Un som kurules luka föm Anglaš un Turkiš.
(Türkçesi: Libremce bir yapar dildir. İngilizce’ye, Türkçe’ye ve Almanca’ya benzer. Bazı özgün gramer kuralları vardır. Ve bazı kurallar İngilizce ve Türkçeye benzer.)

• Πronomentas (Türkçe: Özne Zamirleri) (Okunuş: Pronomentas)
Mist Sist Ist Mistas Sistas Istas
(Ben) (Sen) (O) (Biz) (Siz) (Onlar)

• ΠoveΠronomentas (Türkçe: İyelik Zamirleri) (Okunuş: Pove Pronomentas)
Mir Sir Ir Mirtas Sirtas Irtas
(Benim) (Senin) (Onun) (Bizim) (Sizin) (Onların)

• ImteΠronomentas (Türkçe: İlgi Zamirleri) (Okunuş: İmte Pronomentas)
Mirte Sirte Irte Mirt’as Sirt’as Irt’as
(Anlamları İngilizce’deki ilgi zamirleri ile aynı.)

*(‘) Kuralı*
İki sessiz harf yan yana geldiğinde apostrof ile ayrılır ve ikinci sessiz harf yazılmaz. Ama okunurken iki sessiz harf de okunur. (Örnek: Mirt’tas -> Mirttas ama kurala göre Mirt’as yazılıp Mirttas okunur.)

• Timentas (Türkçe: Zamanlar) (Okunuş: Timentas)

Liv Timen (Şimdiki Zaman)
Verbe + döt (-in/-n) (Fiil sessiz harf ile bitiyorsa -in, sesli harf ile bitiyorsa -n.)
(Fiil) (in/n eki)

Er Timen (Geniş Zaman)
Verbe
(Fiil)

Ago Timen (Geçmiş Zaman)
Verbe + döt (-de/-ed) (Fiil sessiz harf ile bitiyorsa -de, sesli harf ile bitiyorsa -ed.)
(Fiil) (-de/-ed Eki)

Fuċur Timen (Gelecek Zaman)
Verbe
(Fiil)

• Πreπozisiyontas (Türkçe: Edatlar) (Okunuş: Prepozisiyontas)

– föm (İngilizce: to)
– in (İngilizce : for, Türkçe: için)
– im (İngilizce: in)
– umm (İngilizce: from, Türkçe -dan/-den eki)
– on (İngilizce: on)
– iwi (İngilizce: with)
– amena (İngilizce: about)
– un (İngilizce under)
– weara (İngilizce: between)
– an (İngilizce: at)
– kros (İngilizce: across, Türkçe: /yakın/ karşısında) (Karşıdaki olay, durum, nesne vb. yakınsa kros kullanılır.)
– πozisitisyon (İngilizce: across, Türkçe /uzak/ karşısında) (Karşıdaki olay, durum, nesne vb. uzaksa πozisitisyon kullanılır.)
– an πack (İngilizce: behind) (Okunuş: an pak)
– an πron (İngilizce: in front of)
– πotto (İngilizce: bottom)
– top (İngilizce: top)
– mid (İngilizce: middle)
– erovia (İngilizce around) (Aynı zamanda Türkçe karşılığı çevredir.)
– πex (İngilizce next) (Türkçe: /yakın/ ileri) (İlerideki olay, durum, nesne vb. yakınsa πex kullanılır.)
– πexitisyon (İngilizce: next) (Türkçe /uzak/ ileri) (İlerideki olay, durum, nesne vb. uzaksa πexitisyon kullanılır.)
– imföm (İngilizce: into)
– onföm (İngilizce: onto)
– levt (İngilizce: left) (Türkçe: sol, soldaki)
– raġ (İngilizce: right) (Türkçe: sağ, sağdaki) (Okunuş: rağ)
– iwinon (İngilizce: without)
– non (İngilizce: not/not in) (Aynı zamanda negatif cümle kurulurken olumsuzluk yardımcı eki olarak kullanılır.)

• Sententas Bildtas (Türkçe: Cümle Yapıları) (Okunuş: Sententas Bildtas)

– Liv Timen

Πosizive (+) (Türkçe: Pozitif)
Πronomen + Verbe + döt (-in/n) + timen Vukatas
(Özne) (Fiil) (Yapı Eki) (Zaman Zarfı)

Neg’azive (-) (Türkçe : Negatif)
Πronomen + non + Verbe + döt (in/n) + timen Vukatas
(Özne)(Olumsuzluk Eki)(Fiil)(Yapı Eki) (Zaman Zarfı)

Žoqusežive (?) (Türkçe Karşılığı: Soru Cümlesi Yapısı, Tam Türkçesi: Sorutif) (Žoquse: Soru)
Döt (in) + Πronomen + Verbe + döt (-in/n) + timen Vukatas
(Yapı Soru Eki)(Özne) (Fiil) (Yapı Eki) (Zaman Zarfı)

Neg’azive Žoquse (-?) (Türkçe Karşılığı: Negatif Soru Cümle Yapısı, Tam Türkçe: Negatif Sorutif)
Döt (nonin) + Πronomen + Verbe + döt (-in/n) + timen Vukatas
(Olumsuz Soru Eki)(Özne) (Fiil) (Yapı Eki) (Zaman Zarfı)

Tarafından desteklenmektedir Wiki

Bir yanıt yazın