Dünyadan Yapay Diller

Dünya tarihinde yer almış, devam eden ve sonlandırılmış yapay dilleri ihtiva eden kategoridir.