Ara

2 mayıs 2017 tarihinde dilforum isimli sitede eren52 rumuzlu bir kişi tarafından tanıtılmış olan bir dildir. Uluslararası iletişim dili olarak dil geliştirdiğini söyleyen Eren dilinin kolay olduğunu savunmuş ve bir sürü dilin karışımı olduğunu iddia etmiştir. Buenaliza dilinden de haber alınamamıştır bu dil de tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştır. tanıtım metni şudur;

BİRİNCİ DERS / ONICU RESSUN #

Buenaliza ir on eis comŭn liza da. O ir intonazo comun vor makoy é Turko, Inglo, Japo laka lota lizana karo. O futuren devélbil. I lizaknoy Ural-Altay lizag laka da.

Buenaliza kolay bir iletişim dilidir. Uluslararası iletişim için yapılmıştır ve Türkçe, İngilizce, Japonca gibi bir sürü dilin karışımıdır. Gelecekte geliştirilecek. Dilbilgisi Ural-Altay dilleri gibidir.

Günlük Buenaliza / Dayoy Buenaliza #

Halo – Merhaba
Yé – Evet
Un – Hayır
Tém – Tamam
Mél – Erkek
Unmél – Kadın

Okunuşlarla Birlikte Alfabe / Oukoyg Li Élifbe #

A a – A a
B b – B b
C c – C c
Ĉ ĉ – Ç ç
D d – D d
E e – E e
É é – Ters e gibi okunur (Undŭs e laka oukr)
F f – F f / W w
G g – G g
Ĝ ĝ – Ğ ğ
H h – H h
I i – İ i
J j – J j
K k – K k
Q q – Q q
L l – L l
M m – M m
N n – N n
O o – O o
P p – P p
R r – R r
S s – S s
Ŝ ŝ – Ş ş
T t – T t
U u – U u
Ŭ ŭ – Ü ü
V v – V v
X x – X x
Y y – Y y
Z z – Z z

Zamirler / Zomag #

Mo – Ben
Yo – Sen
O – O
Wo – Biz
Yog – Siz
Og – Onlar

Ma – Beni, Bana
Ya – Seni, Sana
A – Onu, Ona
Wa – Bizi, Bize
Yag – Sizi, Size
Ag – Onları, Onlara

Mi – Benim(ki)
Yi – Senin(ki)
I – Onun(ki)
Wi – Bizim(ki)
Yig – Sizin(ki)
Ig – Onların(ki)

Ülkeler, Milletler, Diller / Kontrig, Nazog, Lizag #

Tŭrk – Türk
Tŭrko – Türkiye
Tŭrk liza – Türkçe

Ingl – İngiliz
Inglo – İngiltere
Ingl liza – İngilizce

Sıfatlar ve zıtları / Ziefog é id ŭneŝg #

Buena – iyi
Unbuena – kötü

Nuevo – yeni
Unuevo – eski

Eŝ – Aynı
Uneŝ – Zıt

Dŭs – Düz
Undŭs – Ters

Bŭg – Büyük
Unbŭg – Küçük

-un eki sıfatlar haricinde ayrı ve sonda yazılır. / -un ek ziefog expit ununte fritir.

Örnek: / Ogzampla:

Mo ir o un. / Ben o değilim.

(KONU GÜNCELLENECEK / SABJO ACTULA IL)

Ne ikinci ders gelmiştir ne de konu güncellenmiştir. Dil yitip gitmiştir.

Tarafından desteklenmektedir Wiki

Bir yanıt yazın