Ara

Anlayışçı nizam külliyatı

Mustafa kaptan nomuli yapay dilinde eserler yazmış bir insan olmasının yanında başka konularda da yazılar yazmıştır okul yıllarında. Otobiyografi ve çeşitli kompozisyonları bunlardan bazılarıdır peki bir paradigmal eser ne zaman ilk olarak ortaya konmuştur? diye soracak olursak 2010 yılında diyebiliriz. Mustafa kaptan kendi görüşlerini ilk olarak “güncel yaşam üzerine ve ideolojiler hakkında” isimli eserinde el yazısıyla toplamıştır ve birkaç kişi tarafından okunmuştur. Mustafa kaptan’ın çeşitli konular hakkında yazdığı paragrafların toplamıdır.

2. eser ise “insan devlet ve toplum” isimli eserdi ve çevirimiçi olarak 2010 yılı eylül ayında facebook’ta paylaşılmıştır. İnsan, devlet ve toplum takriben 30 sayfalık bir eserdi bu eserde birçok konudan bahsedilmişti.

3. eser olan anlayışçılığın kanunu adlı eser de 2012-2015 arasında paylaşılmış bir eserdi 66 sayfaydı. bugünkü anlayışçı nizam külliyatındaki makalelerden bir kısmını içeriyordu.

2015 sonrasıysa anlayışçı nizam yazılmaya başlandı en detaylı külliyat olan anlayışçı nizam külliyatında neler mi var?

Külliyat içeriği:

Dinsel meseleler ve islamiyet hakkında bazı meselelerin işlenmesi, bilim kavramı ve bilim-din ilişkisi, siyaset bilimi ve ideolojiler, Türkiye tarihi, Türkiye toplumunun detaylı incelenmesi, Bakış açıları, bazı fikirlerin ve davranış türlerinin mümessillerinin tutum ve davranış analizleri, anlayışçı ilkeler, ortak dil kavramı ve ortak dilciliğin önemi, Millet kavramı ve antropolojik ve dahi sosyolojik konular, görecelilik kavramı, şahıs ve fikir eleştirileri, uzay ve astronomi konusunda fikirler, spor hakkında ve taraftarlık psikolojisi hakkında anlayışçı bakış açısıyla analizler, medya, gazete, televizyon ve internetin işleme prensipleri, beyin fırtınaları

gibi konuları içermektedir. Anlayışçı külliyat taraflı bir külliyattır çünkü anlayışçı düşünce sistemi tarafsızlığın bizzat kendisinin imkansız olduğunu savunan bir görüştür. Her yıl belirli aralıklarla güncellenmektedir 2021 yılında a4 kağıdı boyutuyla 520 sayfalıktır büyümesini sürdürmektedir. Nomuli’nin fikri altyapısı bu denli derya deniz bir altyapıdır.

Nasıl edinilebilir? Kamuya açık mıdır?

Anlayışçı külliyat içeriği sebebiyle şu an kamuya açık değildir, toplumda fikir beyan etmenin normal karşılanacağı, ve kimsenin düşüncesini belirtmekten dolayı başı ağrımayacağı yıllara kadar(ki bu topraklarda ne saltanat ne de cumhuriyet günlerinde bu olmamıştır) kamuya kapalı bir biçimde geliştirilecektir ve ortak dille alakalı olarak fikirleri paylaşılacaktır. PDF olarakta gönderilmemektedir, belirli bir ücret karşılında da elde edilemez. Yazarı uygun bir tarihte kamuya açık hale getirecektir.

Tarafından desteklenmektedir Wiki

Bir yanıt yazın