Ara

Kasım 2012 nomuli münazarası

Nomuli projesine karşı çıkan insanlar arasında Sertaç barut ve şaban otuz müstear isimlerine değinmekte gerekir kasım 2012 tarihinde başlayan bu münazarada Mustafa kaptan oldukça güçlü cevaplar vermiştir kaldı ki münazarayı başlatan sertaç barut konuya girmekten öylesine korkmuştur ki önceleri “hayalcisin, hayalcisin” diye sayıklamıştır. mustafa kaptansa “hangi konuda hayalciyim?” diye sorduğunda birkaç cümle sonunda ağzındaki baklayı çıkarabilmiştir. bakla çıktıktan sonraysa kendine güveni aşırı yüksek olan şaban otuzda eleştirilere dahil olmuştur.

Sertaç barutun ilk eleştirisi nomuliyi kimse bilmiyor o zaman gereksizdir olmuştur ki bu hemen çürütülmüştür. sonuçta telefon da ilk icat edildiği gün bilinmiyordu ilk icat günü gereksiz olmak bir safsatadır.

sertaç barut ikici argümanını şöyle belirtti; dünya üzerinde doğal diller daha çok konuşulduğu için sayıca fazladır sayıca üstün olan doğru olandır o halde yapay dilcilik yanlıştır. Tabi çoğunluk safsatası ile kurulan bu cümle kolayca çürütülmüştür neticede trilyonlarca sinekte pislikle besleniyor ama 7 milyar insan 1 trilyon sineğe göre azınlıktadır o zaman pislik yemek mi doğrudur? yahut sertaç barut kendisine müslümanım diyen birisiydi lakin 1 buçuk milyar müslüman var dünyada 2 milyar da hristiyan o zaman hristiyanlık hak din midir? sertaç barut ikinci argümanında da çuvallamıştır.

üçüncü argümana geçmiştir o da şudur; yapay dilcilik topluma aykırı bir harekettir topluma aykırı hareket eden kişilerin akıl sağlığında problemler vardır ve böyle insanlar muteber görülmez. evet sertaç barut kendi kalesine üçüncü golü de atmıştı Mustafa kaptan’ın cevabı şu oldu;

Böyle düşünüyorsan müslüman olmaman gerekir çünkü Peygamberimiz de yaşadığı topluma aykırı hareket etti o zaman peygamber efendimiz haşa batıldır onun getirdiği dine girmemek gerekir.

deyince tövbe bismillah demesin mi? kurduğu argüman yerle bir olmuştu kendi silahıyla kendisi vurulmuştu ayrıca farklı fikirler belirtmek zihinsel kusur değil zihinsel meziyettir bunu cahillerin anlamasını beklemek çölde vapur beklemek gibidir.

şaban otuz ise şu cümleleri sarf etmiştir artık birlikte geliştirdikleri argümanlar çökünce;

“Mustafa senle 10 sene sonra bir araya geleceğiz ve konuşacağız dilin nereden nereye geldi diye. ki bence yerinde sayacaksın”

2021 yılında nomuli 2012 yılındaki yerinden daha iyi bir pozisyona gelmiştir Türkiyede yapay dilciliğin altı çizilmesi gerekli bir markası olmuştur. Hatta şaban otuza Mustafa kaptan şu teklifi yapmıştır;

“Müsait olduğun bir gün ve kimsenin dışarıdan müdahale etmeyeceği bir mekan seç istediğin kadar zeki arkadaşını topla teknolojiden yararlanın yanınızda kitaplar getirin ve 8 saat tam 8 saatte yapay dilciliğin yanlış olduğuna beni ikna edin siz hepiniz ben tek. ben sadece karşınızda oturacağım sorularınıza cevap vereceğim soru sormayacağım”

ve şaban otuzdan asla ses seda çıkmamıştır. 10 yıl sonra konuşacağız diyen şaban otuz şu an piyasada yoktur başı bacağıyla kaybolmuştur.

Tarafından desteklenmektedir Wiki

Bir yanıt yazın