Ara

Aralaş Türk Tili

Dilforum adlı yayın hayatına son vermiş olan sitedeki tanıtılmış yapay dillerden birisi de aralaş türk tili adlı dildir. 27 haziran 2011 tarihinde “Pidgin” Rumuzlu kullanıcı tarafından tanıtımı yapılmıştır. aralasturk.cu.cc adlı bir sitede sözlüğü olduğunu öğrendiğimiz Aralaş türk tili ne yazık ki devamı gelmemiş projelerdendir. kullanıcının dilini tanıtım metni şöyledir;

Bir karma yapay Türk dili de benden. Alfabesi Türkiye Türkçesinden farklı değil.

Şahıs zamirleri: men, sen, u, biz, siz, ular.

Şahıs ekleri: + mAnsAn, – / durmIzsIzlAr / dur. (dur eki uyum dışıdır.)

Kimmen men?Kimim ben?
U kimdur?O kimdir?
Kalaysız?Nasılsınız?
Yahşıman.İyiyim.

Görülen geçmiş zaman: – dImdIndIdukdInIzdIlAr (Görülen geçmiş zamanda 1. çokluk şahıs eki duk uyum dışıdır.)
kördümgördüm
keldukgeldik

edim idimedin idinedi idieduk idikediniz idinizediler idiler

Geniş zaman – (y)Ar ve şahıs ekleri ile yapılır.
kelermengelirim
başlayarmanbaşlarım

Olumsuzu – mAs ve şahıs ekleri ile yapılır.
kelmesmengelmem
başlamasmanbaşlamam

Şimdiki zaman – (y)Ir ve şahıs ekleri ile yapılır.
kelirmengeliyorum
başlayırmanbaşlıyorum

Olumsuzu iki türlüdür: 1) -mAyIr veya onun kısalmış şekli olan -mIr ve şahıs ekleri ile yapılır:
kelmeyirmen / kelmirmengelmiyorum
başlamayırman / başlamırmanbaşlamıyorum

2) Türkmen Türkçesindeki –An partisipi, iyelik ekleri ve yok sözcüğünün birleşip kısalmış şekli olan yapı:
bilemokbilmiyorumkelenokgelmiyorsun; gelmiyorbaşlayamzokbaşlamıyoruztüşünenzokanlamıyorsunuz vb.

Tarafından desteklenmektedir Wiki

Bir yanıt yazın