Ara

Dilforum adlı şu an yayın hayatına son vermiş olan sitede 16 mayıs 2010 tarihinde tanıtılmıştır. Yapımcısı Tourkisce projesini de yapan Omug97omug adlı kullanıcıdır. Bu dil avrupai bir yapay dil izlenimi vermekteydi. Ne yazık ki devamı gelmemiş ve internet tarihinin ve yapay dil tarihinin tozlu sayfalarında yerini almıştır. bu tozlu sayfaları wayback machine sayesinde ulaşılan bilgilere göre Omug97omug dilini şu şekilde tanıtmıştır;

Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bu sitede daha çok yeniyim. Benim aklımda uzun zamandır bir yapay dil kurma projesi vardı. Bu siteyi tesadüfen buldum. “Dseipre”, İspanyolca mutluluk anlamına gelen “Dicha” kelimesinden esinlenilerek bulunmuş bir kelime. Çok benzediği söylenemez ama.. Yani benim dilim mutluluk dili !..

Bana dilimi yayınlama imkanı veren “www.dilforum.com”‘a sonsuz teşekkürler…

Alphabette |okunuş: “alfabetti” |anlamı: “alfabe”

Aa (Ağ) Oo (oğ)
Bb (Be) Qq (ku)
Cc (Tse) Pp (pe)
Dd (Di) Rr (Ra)
Ee (E) Ss (Si)
Êê (İ) Tt (Tu)
Ff (Fö) Uu (au)
Gg (Ge) Üü (Üğ)
Hh (Ha) Vv (Vö)
Ii (İğü) Ww (Dobulvö)
Jj (Ce) Yy (Ye)
Kk (Ka) Zz (Za)
Ll (Le)
Mm (Mü)
Nn (Ni)

Protte Lagrebte’va
Yukarıda yazdığım başlığı inceleyecek olursak;

1-) “Protte” Dseipre dilinde “insan/kişi anlamına gelmektedir.
2-) “Protte” İngilizce’de ki /person/ ile aynı anlama gelmektedir.
3-) “Protte” kelimesinin telaffuzu /pığote/ şeklindedir.
4-) “Grebte” zamir demektir.
5-) Dseipre dilinde çoğul yapılırken; çoğul yapılacak nesne/varlık eğer sesli bir harfle bitiyorsa başına “la” alarak çoğullaşır. Eğer sessiz bir harfle bitiyorsa da başına “Le” alır. Bizim kelimemiz “grebte” sesli bir harfle bittiği için başına La aldı. “Lagrebte” = “Zamirler” anlamına geldi. Böylece çoğul/tekil kavramları da öğrenmiş olduk smile
6-) “Lagrebte”‘nin sonuna üsten virgül ile “va” eki geldi. Üstten virgülle “va” ekinin Türkçe’de ki karşılığı, ismin -i halidir. Yani belirtme hal eki.
7-) “Protte Lagrebte’va” = KİŞİ ZAMİRLERİ

Me /okunuşu: mi/ = BEN
Ze /okunuşu: zi/ = SEN

Sa /okunuşu: sa/= ERİLLER İÇİN “O”
Se /okunuşu: se/= DİŞİLLER İÇİN “O”
Si /okunuşu: si/ = CİNSİYETSİZLER İÇİN “O”

Lame /okunuşu: lami/= BİZ
Laze /okunuşu: laze/= SİZ
Lasi /okunuşu: lasi/= ONLAR

Not: Farkettiyseniz, ben-biz, sen-siz, o-onlar yaparken hepsi ünlüyle bittiği için başlarına La olarak çoğul kavramlar oldular.

Lefeurrfe
Kelime kökü “Feurr”.
Feurr yazıldığı gibi okunmakla beraber “sahip” anlamına gelir.
Sessiz bir harfle bittiği için başına “le” alarak çoğul oldu.

Sahipler kelimesini sahiplikler yapabilmem için;
Sonuna Türkçe’de ki -lik,lık.. eki getirilmek için, kelimenin ilk iki harfi,kelimenin sonuna eklenir.

Örneğin: kitap = Rehpe
kitaplık = Rehpere

Yani başlığın adı “Sahiplikler” anlamına geliyor…

Herhangi bir şeyin/öznenin kime ait olduğu bildirilirken;
ben zamirinde, zamire “ne” eki getirilir.
yani benim derken: “mene” olur.

hatırlayalim:

ben = me
benim= mene

Ben zamirinde: ne
Sen zamirinde: fe
O (ERİL,DİŞİL,CİNSİYETSİZ) zamirlerinde: fene

Biz zamirinde: ge
Siz zamirinde: je
Onlar zamirinde: geje

gelir.

Örnek: Biz-im : Lamege

Hatırlayalım: BİZ=LAME

Anlaşılmayan bir şey varsa lütfen bildirin …

smiley8

Benim: Mene
Senin: Zefe
Onun (Eril,Dişil,Cinsiyetsiz): Safene/Sefene/Sifene
Bizim: Lamege
Sizin: Lazeje
Onların: Lasigeje

Nehme: Ad/İsim (yazıldığı gibi okunur) |İngilizce: name|
Vet: Ne (yazıldığı gibi okunur) |İngilizce: what|

Vet nehmefe zefe?
Vet zefe nehmefe?

1)Soru kelimesinin olmadığı cümlelerde sözcükler istediği gibi dizilebilir.
2)Yukarıda ki cümlede soru kelimesi “vet” başa geldi. Çünkü soru kelimesi her zaman başa gelmek zorundadır, devamı istediği gibi dizilebilir.

nehme: ad/isim

3)Sonuna “fe” alınca sen zamirine göre çekimlendi yani “adın” haline geldi.
Önceki mesajda da yazmıştım, hatırlayacak olursak sen’i sahiplikli hale getirirken sonuna “fe” alır diye.

4)adın: nehmefe / senin: zefe

Lanêmbro
Nêmbro = Sayı |”nömbro” diye okunur|
Ünlüyle bittiği için çoğul yaparken başına La aldı ve “Sayılar” oldu.

0: Supfe
1: Enve
2: Tle
3: Aipo
4: Sow
5: Buin
6: Pez
7: Ango
8: Pove
9: Fent
10: Greng

İlk ona kadar olan sayılar bu şekilde olmakla beraber, örneğin yirmi diyeceksek (iki on) anlamına geldiği için “Tlegreng” olur. Aynı şekilde otuz (üç on) olduğu için “Aipogreng” olur. Bu yüze kadar bu şekildedir.

100’den sonrada kural şöyledir. Yüz = Mred

Mesela 200 (iki yüz) = “Tlemred” olur.
Umarım anlaşılmıştır.

Mesela 54: (Beş tane on ve bir tane dört) = Buin-greng-sow

olur.

Anlaşılmayan birşey varsa lütfen bildirin.

Verp Lequentem |okunuş: vörp Lökuntim manası: Fiil Kökleri|

Türkçesi = Dseipracası

Yüz (-mek) = Zvem (-a)
Gel (-mek) = Kem (-a)
Al (-mak) = Apwi (-a)
Git (-mek) = Deürt (-a)
Sor (-mak) = Frog (-a)

Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN

Geçmiş zaman yapacağımız bir isimse ilk ünlü harften sonra “so”takısı gelir mesela…

isim= nehme
isimdi = nesohme (isimdi)

Fiili geçmiş zaman yapacaksak “si” takısı gelir

gel=kem
geldi=kesom

permalink
Arkadaşlar bir düzeltme bir mesajımda fiilleri geçmiş zaman yaparken ilk ünlü harften sonra “so” takısı gelir yazmıştım. Bu “so” takısı kuralı yalnızca isimlerde geçerli. Fiillerde “si” geliyor.

healo = merhaba/selam |okunuş:hiyalo ing: hello alm:hallo|
kış: vindor |okunuşu:vindor – ing: winter| – ilkbahar: zpréng |okunuş: zıpreng – ing: spring|
yaz: senzer |okunuş: zenza – ing: summer- sonbahar: Xani |okunuş: ksane – ing: autumn(?)
jehar = yaş-yıl |okunuş: cear ing: old/year alm: jahr(e)
im = içinde |okunuş: im- ing: in|
én = üstünde |okunuş: iğen ing: on|
wundro = altında |okunuş: vundro ing:under|
sehont = arkasında |okunuş: sehont ing: behind|
bahent = arasında |okunuş: bahend ing: between|
szoquer = yakınında |okunuş: zokuğa ing: near|
csengé = yanında |okunuş: zengi ing: next (to) |
posta(h)ane = posteirre | okunuş: bosteiğre |

Not: Özneler dışında canlı veya cansız bir varlığa veya bir isme sahiplik (nın-nik) eki getirilecekse üstten “t” gelir. Örnek Ali’nin – Ali’t – ing: Ali’s

İsmin Halleri

YALIN HALİ
Örnek === Ev: Hémé |okunuş: hime| |ing: home|

BELİRTME (-İ) HAL EKİ

Belirtme hali için fiilin sonuna üstten virgül ile “va” takısı eklenir. Okunuşu “va,ve,vi,vı,vo,vö,vu,vü” olarak istenildiği gibi yapılabilir. Ben “vö” tercih ettim.

Örnek === Evi: Hémé’va |okunuş: himevö|

YÖNELME (-E,-A) HAL EKİ

Kelimeden önce “je” takısı gelir. |yö| diye okunur.

Je hémé (eve) okunuşu: yö hime

1- Géspurtag je hémé kesomne. |okunuş: Gispuğteak yö hime kesomene|

incelenmesi:

* Géspurtag = Dün (ing: yesterday) Ekstra :.. Gün=Tag | Bugün= Dotag | Bu=Do |
** je hémé = eve.. cümlenin son hali: dün eve
***di’li geçmiş zamanda fiildeki ilk sesli harften sonra “so” takısı gelirdi!!!
**** “kem” fiil köküydü ve anlamı “gel” demekti. Geçmiş zamanla “kesom” geldi demek oldu
***** sonunda ki “ne”de; ben öznesinin —kurtarıcısıydı— (im) ben-im, geld(i)m. gibi… fiil çekimlerindede kullanılıyordu.

YANİ CÜMLENİNA ANLAMI: DÜN EVE GELDİM.

Bulunma Hal Eki – De hali

Türkçeye benzer bir şekilde “te” dir.

héméte = evde

Ayrılma Hal Eki – den/dan hal eki

Bu ek için gelime üstten virgülle “ers” eki getirilir.

hémé’ers= |okunuş:himeğres| (gırtlaktan Fransızcada ki gibi ğ-r karışımı bir ses|

Tarafından desteklenmektedir Wiki

Bir yanıt yazın