Ara

Esperanto düşünce sistemi ve kültürü

esperanto yapay dilinin düşünce sistemi. Başta dilin kurucusu olan zamenhof olmak üzere çeşitli esperantistlerin hareket için fikirlerini ihtiva eder. Esperanto dilinin düşünce sisteminin özellikleri şunlardır;

  • Dünyada ortak yardımcı dilin esperanto dili olması gerektiğini savunur
  • Esperanto dilinde reform yoktur esperanto dilinin ilkeleri değişmez
  • Esperanto fikri temelleri modernist temellidir, modernist dünya nizamıyla bir çatışma içerisinde değildir.
  • Esperanto odağında bir dünya barışını savunur
  • Hareketin kurucusu zamenhof esperanto dilinin kırmızı çizgilerindendir.
  • Irk ve etnik köken ayrımcılığı hareketin ilkelerine terstir.

Esperanto düşünce sistemi yıllar içerisinde bir esperanto kültürünü de oluşturmuştur. Esperantistler arasında uluslararası tanışma, kongreler, etkinlikler, ziyaretler gibi vaziyetler mevcuttur. Esperantistler arasında zamenhof’un önemli bir yeri vardır kurucu liderlerini anmaya çoğunlukla önem verirler.

Anlayışçı paradigma ve esperantizm

Dünya barışı, ırk ve kavim ayrımcılığının reddi, ortak dilin yapay dil olması gerekliliği gibi konularda örtüşse de kurucu lidere önem verme, ortak dilin illa ki belli bir yapay dil olması, modernist paradigma gibi konularda anlayışçılık esperantist düşünce sisteminden ayrışmaktadır. Anlayışçı paradigmada hareket hareketin kurucusundan her daim önemlidir, ortak yardımcı dil herhangi bir yapay dil olabilir, modernist ideolojilerle ve dünyaya bakışla taban tabana zıt bir uyuşmazlık olsa da herhangi bir modernist pekala nomuli öğrenip konuşabilir, etkinliklerine iştirak edebilir.

Esperantizm ve diğer düşünce sistemleri

Hitler almanyası ve stalin SSCB’si haricinde esperanto düşünce sistemine düşmanlık beslemiş ideoloji yoktur İran islam cumhuriyeti bizzat bu dili teşvik etmiştir, hakeza birçok liberal demokrasiyle idare edilen ülkede herhangi bir zorlukla karşılaşmamışlardır. Dünyada sadece ırk taassubu olanlarla ana dilinden başka dillere alerjisi olanlar dışında esperantizm karşıtı yoktur. Her ırk, din ve milletten kişi esperanto öğrenebilir hatta esperantist sosyalistler, müslümanlar, katolikler, dinsizler şeklinde de pekala bir araya gelebilir dernek kurabilirler.

Tarafından desteklenmektedir Wiki

Bir yanıt yazın