İçeriğe geç
Al Bakiyye Bayrağı

Al Bakiyye Yapay Dili, qab (art-x-albakiye) CLCR Koduyla varlığını sürdüren Ural-Altay dil grububa dahil olan yapay dillerdendir. Dilin öğretimini standarda bağlamak adına 4 alfabe/yazım sistemi standart olarak kabul edilmiştir. Ancak yazım sistemi ve alfabe olarak hiç bir kural ve kısıtlama bulunmaz. Al Bakiyye yapay dili, kişinin kendi özgür iradesine ve keyfi durumuna bağlı olarak tüm yazı sistemleriyle yazılabilir. İsteyen Kiril, Arap veya Latin harfleriyle, isteyen Çin, Japon, Göktürk veya Antik Mısır‘a ait Hiyeroglif yazısıyla yazabilir.

Al Bakiyye” Sözcük Anlamı ve Kökeni

Ebedi, ölümsüz, sonsuz, bitmeyen özgürlüğe ait dil” anlamına gelir. Doğrudan Türkçe diline tercüme edilecek olursa “Bilinen ebedi-sonsuz özgürlüğe ait olan” ve ayrıca “Ölümsüz-Sonsuz Ülkesi” şeklinde ifade edilebilir.

Al Bakiyye yapay dilinde tüm isimlerin artikeli vardır. Bu artikeller cinsiyete göre değil, taşıdığı manaya ve kullanım yapısına göre kullanılır. Bilinen ve önem arz eden bir ismi nitelendirmek için “El, Al” artikelleri kullanılır. Al Bakiyye” kelimesindeki “Al” artikeli bilinen, özel bir niteliğe sahip olduğunu belirtmek amacıyla kullanılır. “Baki” “sonsuz, tükenmeyen ve asla sekteye uğramayan özgürlük, azatlık” demektir. “-iyye” eki ise “aitlik” ifade eder. Bir kişi, kurum, topuluk, görüş vb. unsurlara aitliği belirtir. 

Diğer Örnekler; “Türkiyye: Türk’e Ait” “Bakiyye: Sonsuz özgürlüğe ait” vb.

Yazım ve Alfabe

Yazı sistemi ve alfabe konusunda kısıtlama veya bir kural bulunmaz. Kişi, istediği yazı sistemini kullanabilir, istediği alfabe ile yazabilir. Ancak yine de al Bakiyye dili kendisine özel 4 alfabe / yazı sistemini standart olarak kabul etmiştir. Bunların hepsi kendi sesletim ve yapısına uygun olarak yeniden tasarlanmış, harf sistemi ona göre uyarlanmıştır. Ayrıca sadece Al Bakiyye diline ait bir de al Bakiyye yazı sistemi ve alfabesi bulunur. Bu sisteme Klasik Al Bakiyye Yazısı diyoruz.

 • Al Tamğa-ibakiyye (Al Bakiyye Alfabesi): Tamamen kendisine özgü sistem ve damgalardan oluşan, kendisine özgü sesletim ve yazım formu bulunan alfabedir. 

Örnek: Ꮦ, Ⱈ Ϣર ГᒍΛ ᓬᎧ ᒍӬ Ḷર⊲. Ⱈ Ϣર ≾ⱱΛ ๛ ĊOて.

 • Al Hûray-ibakiyye (Latin Kökenli): Latin harflerinden özel olarak derlenmiş ve sesletimi geliştirilmiş alfabedir. 

Örnek: Hû, min war gela zu lâ Barq. Min war seva sin çox.

 • Al Arabî-ibakiyye (Arap Kökenli): Arap harflerine dayalı Osmanlı Türkçesine özgü kullanılan alfabedir. Birkaç ek Arabî harf ilavesiyle kullanılmaktadır. 

Örnek: حا، ما وار گلا زو لا بارق. ما وار سه‌وا س چوخ.

Okunuş: Hû, min var gela zu lâ Barq. Min var seva sin çoh.

Osmanlı – Arabî harflerinden harmanlanmış olsa da birtakım farklılıklar bulunuyor.

Örneğin Hû, Sin, Min, gibi sözcüklerin yazımı Osmanlı – Arap yazımına göre “هو، سین، مین, له‌” şeklinde değil, “حا، ما، س, لا” şeklindedir.

 • Al Orhun-ibakiyye (Göktürk-Runik-Orhun Kökenli): Eski Türk ulusuna özgü Göktürk harfleri ve Runik harfleri dikkate alınarak oluşturulmuş alfabedir. 

 

𐰢𐰃𐰣 𐰋𐰀𐰼 𐰏𐰀𐰞𐰀 𐰪𐰆 𐰞𐰀 𐰋𐰀𐰼𐰸. 𐰢𐰃𐰣 𐰽𐰀𐰋𐰀 𐰽𐰃𐰣 𐰱𐰆𐰶.

Sürüm, Şive ve Lehçeleri

Birçok dilin zamana göre birtakım değişimleri, bölgeye göre ağızları, şive ve lehçeleri gelişim gösterir ve türer. Bu durum kuşkusuz yapay diller için de olabilecek bir durumdur. Al Bakiyye yapay dili de ilk gelişiminden itibaren zaman içerisinde gerek geliştiricisi, gerek takipçi ve yazarları tarafından değişim göstermiştir.

İlk Sürüm

İlk geliştirilen sürümde “Hüsnü Hatti” yani “güzel yazılı” mantığı ön planda idi ve temel çekirdeği Türkçe, Altay dilleri ve Anadolu şiveleri olan ama yazım olarak ise kendisine tamamen özgü bir tarzı bulunuyordu. Klasik al bakiyye alfabe ve yazım sisteminin ilk temellerini oluşturuyordu.

Sürüm 2

Birçok kez yeni harf eklemeleri, değişiklikler, sesletimde güncellemeler yapılmış, tüm bilgisayarlarda kolayca yazılıp, görüntülenebilecek harfler ve yazı sistemi için standart oluşturulmuştu. Yazım ve sesletim tam olarak oturmuştu. İlk sözcük listelemesi ve sözlüğü de bu sürümde oluşturuldu. İlk tanıtım ve öğretim materyalleri kitapçık olarak bu sürümde sunuldu. Sonrasında küçük düzeltme ve ek bilgilerle geliştirildi.

Sürüm 3

Dilbilgisi kuralları, yazım, sözcük yapısı tamamen şekillenmiş ve Türkçe, Altay dilleri ile tamamen bütünleştirilmişti. Yazımda yaşanılan birtakım zorluklar, takipçilerin beyanları doğrultusunda yeni bir gelişim ve güncelleme yapıldı. Al Bakiyye yapay dilinin ilk şivesi bu sürümle oluşturuldu ve Latin harfleriyle yazılmaya başlandı. Al Bakiyyetün Eşvek (Al Bakiyye Şivesi) kullanım ve öğrenime sunuldu. Sözcük olarak ise Osmanlıca, Türkçe gibi dillerin birçok sözcüğü dahil edilebilmiş ve yüzlerce sözcük kullanılabilir hal almıştı.

Sürüm 4

Latin harf sistemiyle yazımda birçok ses kaybı ve ne yazık ki, yazımdaki estetik düşmüştü. Bu durumun estetikliği, pratikliği ve özgünlüğü açısından yeniden ele alınması gerekmekteydi. Sözcük sayısı fazla ama kolaylık, özgünlük ve estetiklik açısından çok uygun değildi. Şive ve Klasik Al Bakiyye yeniden ele alınıp, Al Bakiyye yapay dilinin ilk lehçesi olan Hûrayca oluşturuldu. Hûrayca, “Özgürlük için, özgürlüğe göre” anlamlarına geliyordu. Latin harflerinden derlenen ve Al Bakiyye ses yapısına uygun yeni bir alfabe geliştirildi. Al Bakiyyetünhüer (Al Bakiyye Özgür) lehçesi ile sözcük, dil bilgisi ve mantık yeniden şekillendi. Al Bakiyye dili, 2. evreye giriyordu. Türkçe ve Osmanlıca sözcüklerden arındırılan, sadece temel fiillerden oluşan bir yapı temel çekirdeğe oturtuldu. Zaman yapıları da kendisine özgü bir yapıya büründürüldü. Klasik Al Bakiyye’den birçok alanda birtakım farklılıklar görüldü. TıpkıTürkiye Türkçesi ile Kazakistan Kazak Türkçesi gibi farklı alfabe, söylem, sesletim ve sözcük yapıları söz konusu olmuştu.

Hûrayca, yeni bir yapay dil mantığında Al Bakiyye dilinin bir lehçesi olarak yayınlandı. Düzenleme, yeni sözcük eklemeleri devam etti. Toplam sözcük sayısı ise 2000’i geçmişti.

Sürüm 5

Klasik Al Bakiyye ve Hûrayca birleştirilip, çekirdeğinde sadece temel fiillerden türetilen bir yapıya büründürüldü. Sonra Klasik al Bakiyye’nin temel yapısı, Hûrayca’nın özgün ve türetime uygunluğu bir bütün halini aldı. Artık fiil kökünden türetilebilir bir dil ortadaydı. Temel kaide ve kuralları en basit haliyle ortaya konululdu. Daha sonra Latin harflerine geçilip, Hûrayca standart alfabesi oluşturuldu. Yeniden sözcükler ve ekler kurgulandı.

Sürüm 6

Alfabe ve yazım şartı kaldırıldı. Tamamen özgürlüğe yönelik bir yapı benimsendi ve Artık Standart Al Bakiyye’nin köklü temelleri atıldı. Temel çekirdek kök fiil yapısı ve 200 civarı temel ön – son ek yapısı ile kerkes kendi sözcüğünü oluşturabilecekti. Birçok sözcük geliştiricisi tarafından türetilip, Ulu Sözlüğe eklendi. 3000’i aşkın özgün ve Al Bakiyye diline has sözcük türetilmişti. Ayrıca Osmanlı – Arap haflerinden, Göktürk harflerinden, Latin ve Klasik Al Bakiyye harflerinden birer tane özel sesletime ve yazıma uygun alfabe oluşturuldu. Toplam 4 alfabe oluşturulup, standart kabul edildi. İsteyen istediği yazı sistemi ve alfabe ile Al Bakiyye dilini yazabilme olanağı sunuldu. Temel sözcüklere ek, yazarın da kendi sözcüklerini kolayca türetebileceği bir yapı oluşturuldu. “Türetek” adı verilen bir sistem ve tablo yayınlandı.

Sürüm 7 – Kararlı Beta

Öğretim ve tanıtım kitabı bu sürümle beraber son halini aldı ve 2. Sürüm olarak yayınlandı. Sözcük sayısı 6000’i buldu. Ulu Sözlük, resmi Al Bakiyye sözlüğü olarak ele alındı. Türkçe, Almanca, İngilizce, Arapça, Esperanto ve Farsça karşılıklar ile beraber Al Bakiyye sözcükleri verildi. Sözcüklere ek olarak ekler, yapılar, form ve zaman formları, örnek cümle ve ifadeler bu sözcükte ayrı sekme olarak sunuldu.

Sürüm 8 – Kararlı Standart

Artık Standart Al Bakiyye dili kemale ermiş sayılırdı. Sözlük, sözcük türetim, yapı, dil bilgisi ve ayrıca zamanlama vb. tüm unsurlar kendisine özgü bir yapıya sahipti. Materyaller de oluşturulmuştu. Sonra kendisine özgü başlatılan takvim ve zamanlama sistemi de bu sürümle beraber tamamlandı. Daha sonra Al Bakiyye takvimi de yayınlandı. 4 Standart alfabede birçok cümle, metin çevirileri yapıldı. Web site ve bloglar açılıp, yayınlar paylaşıldı.

 

Maske tak, güvende ol!

Ulu Sözlük Güncellemesi

Birçok kez yeni sözcük eklemeleri ile sözlük güncellendi. Birçok kaynakta sözlük mevcut. Ancak en son güncel sürüm Google Drive alt yapısıyla sunulan Tablo Verisidir. Mayıs 2020’de Nomuli dili de diğer dillere eklenmiş, Nomuli dilinde de karşılıklarla beraber sözlük sunulmuştur. Nomuli Dili Geliştiricisi Mustafa K. tarafından yapılan inceleme ve tespit neticesinde yazım ve sözcük hataları yeniden gözden geçirilmiş ve düzeltilerek güncellenmiştir.

Tarihçesi

İlk olarak farklı isim ve yapılarla 2000’li yılların başında geliştirilmeye başlandı. Ancak sadece defter üzerinde ve amatör yapıdaydı. 2005 yılında ise 19 özgün kelime ve 4 ek ile ilk amatör ve temel hali oluşturuldu. 2019 yılında ise yeniden ele alınıp, “Hüsnû Hatti Bakiyye” adıyla sanal/dijital ortamda yayınlandı. Akabinde şivesi, Lehçesi ve standart yapısı geliştirildi. Şu an (2021) en güncel yapısı Standart Al Bakiyye Dili olarak adlandırılmaktadır ve güncel öğretim-tanıtım kaynağı “A’fin Z’e al Bakiyye Betikelçolbaş” isimli kitaptır.

Dilin Temel Özellikleri

 • Yazımı yapılan yazı sistemi ve alfabe kurallarına göre yazılır. Latin harfleri kullanılan bir alfabe ile yazılacaksa soldan yazılmalıdır. Ayrıca kendisine özgü standart alfabesi bulunduğu için geliştiricisi bu alfabe ile yazılmasını tavsiye ediyor.
 • Özgür cümle dizilimi vardır.
 • Temel kök veya bir sözcükten daha fazla sözcük türetilebilir ve bunu dili konuşan, yazan herkes kolayca yapabilir.
 • Birleşen ve birleşmeyen yardımcı fiilleri bulunur; “ist, -dır/-dıy, war“.
 • Sözcük ve isimlerde cinsiyet ayrımı yoktur.
 • Tüm isimler artikellerle kullanılır. Kullanılması anlamın bütünlüğü ve kavramı pekiştirmek için önemlidir. Fakat artikel kullanımı zorunlu değildir.
 • Ayrıca yaratıcıya mahsuz şahıs zamiri vardır; “Hay“.
 • Birçok dilde olduğu gibi “olumlu, olumsuz, ünlem ve soru” cümle yapısı vardır.
 • Zaman ve kip ayrımı mevcuttur.
 • Sondan, baştan ve ortadan eklemeli sözcük yapısına sahiptir.
 • Tüm seslerin harf/damga olarak karşılığı bulunur.
 • Çok sayıda eş anlamlı kelime barındırır. Ayrıca herkes kendi sözcüğünü de türetebilir. Bu yapıya uygun geliştirilmiştir. “Türetek” adlı türetim tablosundan faydalanabilirsiniz. Bu sebeple sözlüğü hiç bir zaman tamamlanamaz. Geliştiricisi tarafından yayınlanan “Standart Ulu Sözlük” içerisinde yer alan sözcüklere ek olarak yer almayan ama yazarlarca oluşturulan yüzlerce sözcük de olabilir.

Dilin Öğrenim ve Öğretimi

Dili öğrenebilmek ve öğretebilmek için geliştiricisi tarafından hazırlanıp, kaleme alınmış Türkçe ve İngilizce öğretim kitapları, Web siteler, Blog ve Gruplar oluşturulmuştur. Ayrıca Yapaydil.net sitemizden de öğrenmek ve öğretmek için destek alabilirsiniz.

Kendine Özgünlük

 

Öküz (Toro)

Al Bakiyye yapay dilini birçok yapay dil ve doğal dilden ayıran önemli özgünlükleri var. Evvela kendisine özgü bir yazım sistemi ve alfabesi bulunuyor. Buna ek alarak kendisine özgü geliştirilen bazı yapı ve unsurlar şunlardır;

 • Takvim, Zaman Sistemi ve Burçlar: Kendisine özgü bir yapıda geliştirilmiş takvim sistemidir. Başlangıç zamanı miladi takvime göre 31.12.2020 tarihidir. Takvim toplam 13 çağ’dan oluşur. Ayrıca her bir çağ 13 asırdan, her bir asır 13 döngüden ve her bir döngü de 13 yıldan oluşur. Bir yıl 13 aydır ve her ay 28 gün çeker. 13 yılda bir ise son 13. ay’a 3 gün ekleme yapılır. Güneş&Ay esaslı takvimdir. Bir ayda 7 hafta ve her haftada sadece 4 gün vardır. Ayrıca yıllar, Aylar ve Günler kendilerine özgü isimlendirmeye sahiptir. Al Bakiyye takvimi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Google Doc. veya resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 • Sözcük Türetim Sistemi: Kendisine özgü kaide ve sözcük türetim yöntemi mevcuttur. 240 adet özel ek, mod ve formdan oluşan “Türetek” adlı tabloyu kullanarak siz de kendi özgün sözcüğünüzü türetebilirsiniz. Örnek Kudüs kenti için geliştiricisi “Baldakşedacıril” sözcüğünü türetmiştir. “Duvarlarla Çevrili Hüzün Şehri” demektir. İsrail tarafından sıkça gerçekleştirilen baskı ve zulümlere, kentin etrafının surlarla çevrilmesine karşın böyle bir türetim yapmıştır. Siz de kendi bakış açınıza göre farklı bir sözcük türetimi yapabilirsiniz.
 • Yazılım Dili ALP: Belki de henüz eşi benzeri olmayan bir çalışmadır. Al Bakiyye yapay diline özgü programlama dilidir. Temel yapı ve formları, kodlama mantığı, dizlimi vb. tamamen oluşturulup kurgulanmıştır. Ancak henüz derleyici ve bilgisayarlara tanımlaması yapılmadığı için aktif çalışır sürümü bulunmaz.

Al Bakiyye Bayrağı

 

Al Bakiyye Bayrağı

Diğer Özgü Özellikleri

 • Kendine Özgü Yazım Sistemi: “Klasik Al Bakiyye Yazım Sistemi” olarak adlandırdığımız özel bir yazı tarzıdır. 3 farklı yazım tarzı bulunan alfabe sistemidir. 65 Harften oluşmaktadır. Figûrat hattı tıpkı özel bir kaliografi tarzındadır. Dijital ortamda kullanımı biraz zordur ama kağıt üzerinde kolayca uygulayabilirsiniz. Bilgisayar ve klasik hatlar ise bilgisayarlarda kolayca yazılabilir. Geliştiricisi bu yazı sistemi için Javascript, HTML5 ve CSS3 ile kodlama yapıp, sanal bir klavye ve yazılım geliştirmiştir.

Alfabe Harf Dizesi: ⥌ Ḷ Б C Ċ Ɔ ഥ ഥ’ ᛠ 웃 Э ∧ Ƒ ౨ Г ૭’’ G Ǧ ԋ Ꮦて で I ↾ ..↾ Ĵ ⟓ ⊲ Ø ᒍ ૪ M Ⱈ Ɲ Й O ⧽ Ȫ П Ḻ ર મ ཞ Ӭ ≾ じ ๛ β ≾. Ұ Ꭷ Ꭷ’ Ꭷ’’ ⱱ ୨ Ϣ ৬ ᕴ ᓬ X ⥙ λ @ ↓ የ ჰŧ Ӄ

 • Mitolojisi: Birçok mitolojiden faydalanıp, ek olarak yeni birtakım felsefi, dini unsurları da içerisine alan özel bir mitoloji oluşturulmuştur. Geliştiricisi edebiyatında bu mitolojiye özel yer vereceğini belirtmiştir.
 • Edebi Tür: Al Bakiyye diline has bir de edebi tür geliştirilmiştir; “Damlahatname“, İlk örneklerini Türkçe dilinde veren geliştirici yazar, ilerleyen zamanlarda bu edebi türü tamamen yapay diline özegü hale getirmiştir.
 • Özel Edilgen – Pasif Yapı: Kendisine özgü 2 farklı pasif-edilgen yapı mevcuttur.
 • Özel Anlatım Türleri: Kendisine has “Tevil (yorumlama), Sözî (sözce), Şerx-iolunç (açıklamalık), Gezung (devriye), Usûlîhat (şiirsellik) gibi çeşitli anlatım türleri bulunur. 

Geliştiricisi, öğrenci, öğretici ve takipçileri tarafından oluşturulan birçok web site, sayfa, blog, dergi, grup ve dijital ortam mevcuttur.

Sorular ve Cevaplar

Resmi Wiki Sitesi Var mı?

Evet, var: https://albakiyye.miraheze.org

Resmi Web Sitesi Var mı?

Evet, var: http://albakiyye.rastgelelik.com

İngilizce Öğretim & Tanıtım kaynağı Var mı?

Elbette ki, var: PDF | G. Doc. | Linguifex | Fandom

Sadece Al Bakiyye dilinde hazırlanmış bir blog veya site var mı?

Geliştiricisi tarafından hazırlanmış olan: https://baki.do.am

Örnek bir cümle / ifade verebilir misiniz?

# Akab ya Kündurnungfin ber künup Ayılgâh wurde miz çukyukřiy doru ya Bergen.
Türkçe Karşılığı: Gündönümünden sonra güneşli bir sabah dağlara doğru yola çıktık.
İngilizce Karşılığı: On a Sunny morning after the solstice we started for the mountains.

Al Bakiyye Yapay Dilinin Geliştiricisi ve Oluşturucusu Kimdir?

Alman Dili ve Edebiyatı mezunu Mevlüt Baki Tapan tarafından oluşturulup, geliştirilmiştir.

Al Bakiyye Dilinden Bazı Örnek İfadeler

Al Bakiyye Türkçe İngilizce
Beruk ñâunat kio vam miz 1000 Bet-ibat paguvenç za bu lâ Olunç. Bu dava için 1000 Avro ödeme teminatına ihtiyacımız olduğunu lütfen unutmayın. For this case that we need to pay a security deposit of € 1,000 Please note.
Aha! Min wurde lomserti Sinıy. Aha! Seni yakaladım. Aha! I have caught you!
Mu wurde sin meverti bu ya Avulfi? Bu köyde mi doğdun? Were you born in this village?
Matut ya Al Bakiyye junhûranç! Al Bakiyye ist za Jarka. Özgürlük için Al Bakiyye öğrenin. Al Bakiyye herkes içindir. Learn Al Bakiyye to freedom. Al Bakiyye is for everyone.
Bertal aylab or akab devinkıld! Önce düşünün ve sonra harekete geçin. Think first and then act.
Min wurde darerti un çafi Řiyaçkugaç olwan ber Zetzgaç aks ber Riydek or wurde min seyreterti ya Tüşlapzümru. Pencerenin kenarındaki bir sandalyede biraz daha kız gibi durdum ve düşen kar tanelerini izledim. I stood, a little more of a girl, upon a chair by the window, and watched the falling snowflakes.
Ergün wurden miz matuning lâ ber Şay-iteze. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. We learn something new each day.
     
Ef murolus, werde min kaltaç lâ Barqfin. Yağmur yağarsa evde kalacağım. I shall stay at home if it rains.

Geliştirici / Oluşturucu Planları

Al Bakiyye yapay dilinin geleceğine ilişkin neler planlanıyor, geliştiricisi bu dile ne tür yenilikler yapmayı amaçlıyor? Geliştiricisi bu konu da ne düşünüyor, dinleyelim.

Öncelikle ben bu dili ifade özgürlüğüne katkı sağlaması için geliştirdim. Zamanla durum daha da ileriye gitti ve dil, konuşmaya ve yazmaya uygun hal aldı. Özgürlük için birçok unsuru barındıracak yapıda geliştirmeye devam ettim. Yazı sistemi, takvim, mitoloji, edebi tür derken birçok yeni özel özgünlükler oluşturup kurguladım. Sözcük türetme mantığını tamamen eylemsel kök sözcüklere getirilen eklere bağladım. Bu sayede dileyen herkes kendi sözcüğünü türetebiliyor. Ben, bu dili daha kapsamlı hale getirmek, ISO Dil kodu alıp tüm dünyaya mal etmek istiyorum. Fikir ve duygularını kısıtlama olmadan ifade etmek isteyenlerin dili olmasını temenni ediyorum. Ayrıca dil, din, ırk, cinsiyet ayrımını da ortadan kaldırmak istiyorum. Çünkü geliştirdiğim dilde bu yapılarak neredeyse yer vermedim. Cinsiyet ayrımı bulunmuyor.

Neler mi yapacağım?

Tamamen nasip işi, diyebilirim. Ancak 7 – 8 temel dil başta olmak üzere diğer Toki Pona, Urupi, Volapük, Esperanto vb. yapay dillerde de karşılıkların yer aldığı dev bir sözlük ve çeviri sistemi kurmak istiyorum. Başarabilir miyim, bilmiyorum ama böyle bir yazılım geliştrme fırsatım olursa ilk fırsatta ele alacağım. Ayrıca dilimde çok daha fazla edebi eser kaleme almam gerekiyor. Kendi geliştirdiğim zaman ve takvim yapısında akademik makaleler hazırlamayı planlıyorum.

Çeviri konusu da önemli.

Klasikleşen eser ve verilerin Al Bakiyye diline çevrilmesi de elzem bir mesele elbette. Fakat tek başına bu işlerin üstesinden gelmek insanoğlu için çok fazla zaman ve emek isteyen konu. Sonra benim de diğer insanlar gibi öncelikle yapmam gereken işlerim var. Dolayısıyla dilimi geliştirme aşaması hayatımda ilk odağımda olan bir iş değil. Bu yüzden dilin çok daha fazla kesime ulaşması ve diğer gönüllü, ilgili kişiler tarafından da geliştirilmesi gerekiyor. En azından tanıtım makalelerinin ilgili platformlara işlenmesi gerekir. İşte o zaman özgürlü için başarılı bir dil ortaya koyabilirim.

Dünya üzerinde zulüm, ambargo, sansür ve baskı o kadar büyüdü ki, artık ifade özgürlüğü tamamen kısıtlandı. Günümüzde insanlar duygu ve düşüncelerini çok rahat anlatamaz oldu. Anlatsalar bile bunu tam anlamıyla diller aktarabiliryor mu, şüpheli. Ayrı yazılan de, bitişik yazılan ki, bu kelimeden sonra gelen virgül, cinsiyet ayrımı olan sözcükler vb. birçok kısıtlayıcı kural doğal dillerin sorunu. Özellikle istisna durumları öğrenen ve konuşan kişileri zorluyor.

Benim gözüme ve gönlüme hoş gelen yazı sistemi ve alfabe ile duygu ve düşüncelerimi yazmak istiyorum. Ayrıca özgürce cümle dizilimi kurmak da önemli. Kendi sözcüklerimi kendim türetebilmeliyim. Dahası bu oluşturduğum cümleleri okuyucular anlayabilmeliler. “Az sözle çok şey olsun” gibi bir derdim yok. Estetik ve daha özgün bir anlatım olun benim için. Gerekirse süsleyeyim sözcükleri, cümlelere ek güzellikler, detaylar eklemlendireyim. Tek cümlede verilen mesajı 10 cümlede anlatayım ama bana keyif versin. Ayrıca siz de böyle düşünmez misiniz? Böyle bir olanağa sahip olan dili konuşmak ve bu dilde yazmak size de keyif vermez mi?

Bir Örnek Verelim

Bazen acı çektiğinizi yazmak ve sesinizi duysunlar istersiniz. Ama yazdığınız cümledeki de’nin ayrı olması gerektiğine takılırlar. İngilizce yazıyorsanız cümle dizilimine bakıp, yanlışlarınızı ortaya koyarlar. Almanca’daki artikellerle kafanız bulanır. Sözcükleri ve ekleri kullanırsınız. Ama değiştiremezsiniz. Dilin esiri, sözcük ve cümlelerin tutsağı gibi olursunuz. Siz hükmetmek ve yazar olarak sizin eseriniz olduğunu dünyaya haykırmak istemez misiniz? İşte ben istediğim için buna uygun bir dil geliştirdim. Tüm dünyaya da hediye ettim.

Al Bakiyye Suntil ist za lâ Hûrman or kio es Hûrol; aşaran hûray.

5/5
Pros

Cons

Review Overview
Çeviri Metni

Al Bakiyye Yapay Dilinin Geliştiricisi Mevlüt Baki Tapan;

Al Bakiyye yapay dilini geliştirirken tamamen özgür fikir ve öz iradeye saygı ilkesini savundum. Benim için duygu ve düşünceleri belirtmek, karşı tarafa aktarmak dilin en önemli amacıdır. Bunun için dilde yazım veya söylem üzerine kısıtlamalara, duygu ve düşünceleri ikinci plana atan kurallara yer vermek doğru bir yaklaşım değildir. Kişi, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli ve bu aşamada dilin bazı kısıtlayıcı kurallarına takılmamalıydı. Kendi istekleri, özgür irade ve arzu haline bağlı olarak dili kullanabilmeliydi. Bunun ötesinde dil, eylemsel işlemlerden kendi sözcüklerini türetebilmeli ve bu işlemi yazar kendisi de yapabilmeliydi. Eserler kaleme alındıkça, yazarlar diledikçe yeni sözcükler kendiliğinden özgürce üretilebilmeli ve türetilebilmeliydi. Ayrıca bir değil, birden fazla (en az iki) ek seçenek ve eş anlamlı yapıya sahip olmalıydı. İşte bu ve buna benzer amaç doğrultusunda Al Bakiyye yapay dilini geliştirmeye çalıştım. Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere birçok dilde de tanıtımaya ve öğretim materyallerini hazırlamaya gayret gösterdim. Dünyanın ortak dili veya bazı dizilerde, filmlerde gösteriş için kullanılması amacıyla geliştirmedim. Özgürce düşüncelerini ve duygularını ifade etmek isteyenlere ışık tutması için bu dili geliştirdim. Kendi özgürlükçü ruhumu da bu yapay dil eserimle ifade etmeye çalıştım. Özgür bir dünyada özgürce özgürlüğümüzü konuşabilmek, yazabilmek ve gelecek nesillere özgürce aktarabilmek dileğiyle...

“Al Bakiyye Yapay Dili” hakkında 3 yorum

 1. Geri bildirim: Yapaydil.net 1 Yaşında - Yapay Dil Geliştirme Topluluğu

Average
5 Based On 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir