Ara

Yapay Dil mi Yapımcısı mı Daha Mühimdir?

Her eserin yapımcısı olduğu gibi yapay dillerin de bir yapımcısı vardır sonuçta doğal ortamda kendi kendilerine gelişmediler bir insan düşündü ve geliştirdi yapay dili. Peki hangisi mühim? yapay dil mi? yapımcı mı?

Elbette yapay dil ve idealler daha önemlidir. Çünkü yapımcı ölümlüdür ölünce ahirete göç eder bu dünyada bir iddiası kalmaz tıpkı tarih boyunca nice büyük insanlar öldüğü gibi yapay dil yapımcısı da ölecektir bu yüzden yapay dil ve idealler yapımcıdan ve kimliğinden önemlidir. Esperanto’nun aktif konuşulması mı önemli yoksa zamenhof’un kaç kardeşinin olduğu mu önemli? Nomuli ve anlayışçı nizamın mı düşünsel değeri çok yoksa Mustafa Kaptan’ın yaşam öyküsü mü? Mona liza mı sanat eseridir leonardo da vinci’nin elbisesinin rengi mi? elbette tümünün cevabı yapıtlardır kişi değildir.

Kişinin hiç mi önemi yok?

Bir yapay dilin yapımcısının elbette kim olduğu bilinecektir bilinmesin diye bir şey olmaz. Ayrıca kişi önemli değil diye anonim bir biçimde yapay dil yapmakta doğru olmaz. Sonuçta dil yapıyorsanız birilerinden çekinmek gerekmez bunu defaaten söyledik daha da söyleriz. Kişi mühimdir lakin kişi kültü yanlıştır yapay bir dilin olmazsa olmazı değildir. Elbette yapan kişinin emeğine saygı duyulmalı bununla birlikte kültleştirme olmamalıdır.

Anlayışçı nizam felsefesinin dil mi dilci mi konusuna bakışı

Anlayışçı nizam insanları abartıp şişirmeyi, kültleştirmeyi, putlaştırmayı yanlış bulan bir felsefedir bu yüzden anlayışçı nizam da dilciden çok dil ve idealler önemlidir der çünkü idealler siz öldükten sonra da yaşayabilir lakin siz öldükten sonra dünyada olamazsınız. Allah mahşer gününde tüm yaptıklarınızı soracakken ideallerinizi de soracaktır bu yüzden idealler önemlidir.

Sizin vücudunuz düşüncelerinizle anlam bulur yoksa hayvanlarda da vücut vardır. Yapay dilcilikte özne yapımcının kendisi değil oluşturduğu konu olmalıdır. Büyük insanlar fikirleri tartışır küçük insanlar kişileri tartışır. Kişilerin fikirlerini münazara etmeye evet kişileri eleştirilemez kılmaya hayır. Her fikrin kurucusu eleştirilebildiği gibi yapay dil yapımcısı da eleştirilebilmelidir eleştiriden münezzeh olamaz. Kaldı ki anlayışçı nizama göre dilin idealleri de hatta nizamın kendisi de eleştirilebilir. İdealleri eleştirebilen anlayışçı nizam düşüncesi eleştirilemez kişiler mefhumuna karşıdır.

Bir yanıt yazın

Kategoriler

Son yorumlar