Paylaş:
Bildirimler
Tümünü temizle

Zaman ve mekan yapıcı

Mustafa Kaptan
(@mustafa-kaptan)
Moderatör Moderator

2.18.1) mekan yapıcı

 

Bu ekler “-eḥ” ve “-gah” son ekidir. İki ekte aynı manaya gelir. Örneklere geçelim:

 

Nomuli

Türkçe

Kelbo

köpek

Kelbeḥo/Kelbgaho

Köpek kulübesi

 

Not: eğer iki ek bir arada kullanılırsa –eh son eki daha rütbelidir. Örneğin kelbeḥo=köpek kulübesi manasına gelir, “Kelbeḥgaho” ise köpek kulübesinin mekanı manasına gelir

 

2.18.1.1) mekan için “nomil” ve “nomih” ölçüleri

 

nomil ölçüsü kökü en az 3, nomih ise kökü en az 2 sessiz harften oluşanlar için kullanılır. Örnekleri verelim daha iyi kavramak için.

 

Kök kelime ve mana

Mekanlı kelime ve mana

Kunto=av

Konito=av mekanı

Remi=atmak

Remiho=atış mekanı

Lesono=ders

Losino=derslik

Viti=yaşamak

Votiho=yaşam odası

Manji=yemek

Monijo=Lokanta

 

Misal viti:yaşamak demek ya nomih ölçüsü şöyle olur v+o+t+ih şeklinde olur.

 

2.18.2) zaman yapıcı

 

Bu da bir şeyin zamanını yapar. Gerçi nomulide “temo” zaman demek olduğundan misal manjatemo=yemek zamanı diye belirtebilirsiniz yahut taitemo=yatma zamanı diye belirtme yapabilirsiniz ama bunun için namal ve namah ölçüleri mevcuttur. Namal en az 3 sessiz harfli kökler için namah ise en az 2 sessiz harfli kökler içindir. Misallere geçelim daha iyi anlamak için;

 

Kelime

zamanlısı

Sabi=konuşmak

Sabaho=konuşma zamanı

Somno=uyku

Samano=uyku zamanı

Pedi=yürümek

Pedaho=yürüme zamanı

Pedego=koşmak

Padago=koşma zamano

Kunto=av

Kanato=av zamanı

Manji=yemek

Manajo=yemek zamanı

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 07/06/2021 10:34 am
Barkas Hafai beğenme
Paylaş: