İçeriğe geç
İsmin Hâlleri (L'ge...
 
Paylaş:
Bildirimler
Tümünü temizle

İsmin Hâlleri (L'genrés de Artiqèlz)

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Likes
350 Görüntüleme
(@lalineo-dili)
Gönderiler: 4
New Member
Konu başlatıcı
 

Lalineo dilinde İsmin Hâlleri artikeller ve edatlar ile sağlanır. Bu artikeller de isimlerin cinsiyetlerine ve miktarlarına uyum sağlarlar. (Belirtme Hali hariç.)

İsmin Belirtme Hali: Her kelime için "L" ve "N" artikelleridir. "L" belirli belirtme artikeli, "N" ise belirsiz belirtme artikelidir. Bu artikeller isimlerin cinsiyetleri ve miktarları ile uyum sağlamazlar ve kelimeye bitştirilerek yazılırlar.

Örnek: L'casa: Evi 

N'casa: Belirsiz evi    

Eğer kelimenin başı sesli harf ile başlıyorsa "L" artikelinin telaffuzu "Li" şeklinde yapılır. "N" artikelinin telaffuzu ise "Ni" şeklindedir.

İsmin Yönelme Hali: Eril belirli kelimeler için, lér, lérz, eril belirsiz kelimeler için unér, unérz dişil belirli kelimeler için lar, larz, ler, lerz, dişil belirsiz kelimeler için unar, unarz nötr belirli kelimeler için Ilr, Ilrz, nötr belirsiz kelimeler için ur ve urz artikelleridir. Ler ve lerz artikelleri kelimlerin sonu e ve ë ile biten eril kelimeler için kullanılır.

 

Örnekler;

 

Ilr ours: Belirli ayıya

Ur ours: Belirsiz ayıya    

Ilrz ours: Belirli ayılara

Urz  ours: Belirsiz ayılara

Ler péche: Belirli günaha

Unar péche: Belirsiz günaha

Lerz péches: Belirli günahlara

Unarz péches: Belirsiz günahlara

Lar gouéra:  Belirli savaşa

Unar gouéra: Belirsiz savaşa

Larz gouéras: Belirli savaşlara

Unarz gouéras: Belirsiz savaşlara

Lér libérté: Belirli özgürlüğe

Unér libérté: Belirsiz özgürlüğe

Lérz libértés: Belirli özgürlüklere

Unérz libértés: Belirsiz özgürlüğe

İsmin Ayrılma Hali: Eril belirli kelimeler için, Lém lémz, eril belirsiz kelimeler için uném, unémz, dişil belirli kelimeler için lam, lamz, lem, lemz, dişil belirsiz kelimeler için unam unamz, nötr belirli kelimeler için Ilm, Ilmz, nötr belirsiz kelimeler için um ve umz artikelleridir. Lem ve lemz artikelleri kelimlerin sonu e ve ë ile biten eril kelimeler için kullanılır.

 

Örnekler;

 

Ilm ours: Belirli ayıdan

Um ours: Belirsiz ayıdan   

Ilmz ours: Belirli ayılardan

Umz  ours: Belirsiz ayılardan

Lem péche: Belirli günahdan

Unam péche: Belirsiz günahdan

Lemz péches: Belirli günahlardan

Unamz péches: Belirsiz günahlardan

Lam gouéra:  Belirli savaşdan

Unam gouéra: Belirsiz savaşdan

Lamz gouéras: Belirli savaşlardan

Unamz gouéras: Belirsiz savaşlardan

Lém libérté: Belirli özgürlükten

Uném libérté: Belirsiz özgürlükten

Lémz libértés: Belirli özgürlüklerden

Unémz libértés: Belirsiz özgürlüklerden

 

Edatlar İle Sağlanan İsmin Hâlleri

 

Bulunma Hali: En edatı

Dışında Olma Hali: Endérs edatı

Önünde Olma Hali: Enavant edatı

Arkasında Olma Hali: Enariveré edatı

Üstünde Olma Hali: Enaut edatı

Altında Olma Hali: Enmas edatı

Yakınında Olma Hali: Enpré edatı

Arasında Olma Hali: Entre edatı

Sağında Olma Hali: Endiroite edatı

Solunda Olma Hali: Engauch edatı

Zamanda Olma Hali: In edatı

Aitlik Hali: De edatı

Vasıta Hali: Che edatı

Olumsuzluk Hali: Nén edatı

Bile Hali: Mo edatı

Küçültme Hali: Eril isimler için -ité veya -sité, dişil isimler için -ita veya -sita, nötr isimler için, -ití veya -sití ekleridir.

Aşağılama Hali: Eril isimler için -iso veya -siso, dişil isimler için -isa veya -sisa, nötr isimler için, -ist veya -sist ekleridir.

Seslenme Hali: Eril isimler için -ché, éché, dişil isimler için, -cha, -écha nötr isimler için, -chí, -échí ekleridir.

 

Derecelendirme Ekleri

 

Yokluk / Azlık Eki: di-, dis- ön ekleridir.

En Azlık Eki: Pludi-, pludis-, ön ekleridir.

Eşitlik Eki: éga-, égas- ön ekleridir.

Çokluk Eki: aug-, augué- ön ekleridir.

En Çokluk Eki: pluaug-, pluaugué- ön ekleridir.

 

 

 
Gönderildi : 07/07/2021 7:53 pm
Paylaş: