İçeriğe geç

Antlasi dili (لسان اب آنتلسی [lisan-ab ântlasi])ya da Antlasi (آنتلسی [ântlasi]), 21 Şubat 2011 yılında Erundur Adanion tarafından oluşturulan bir yapay dildir.

21 Şubat 2011 yılından 24 Ağustos 2014 yılına kadar dilin adı Barelvice idi ama bu isim bir tarikat ile bağdaştığı için 24 Ağustos 2014 tarihinde dil rafa kaldırıldı.

15 Mart 2015 tarihinde tekrar başlatıldı ve yeni adı Yeni Baleybelen veya sadece Baleybelen oldu.

Fakat Baleybelen ismi de başka bir isimle bağdaştığı için tekrar değiştirildi.

23 Nisan 2017 tarihinden 22 Mayıs 2021 tarihine kadar dilin adı Derbarî ya da Druğî olarak değiştirildi ama bu isim kulağa hoş gelmediği için tekrar değiştirildi.

22 Mayıs 2021 tarihinden 25 Ağustos 2022 tarihine kadar dilin Gondor dili veya Gondorin olarak benimsendi fakat bu isimde kulağa hoş gelmediği için bir daha değiştirildi.

25 Ağustos 2022 tarihinde ise dilin adı Antlasi dili ya da Antlas dili olarak son kez değiştirildi.

Dilde SVO (subject-verb-object) yani ÖEN (özne-eylem-nesne) zincirleme sistemi kullanılır, dil ağırlıklı olarak Quenya, Sindarin, Arapça, Farsça, Türkçe ve diğer başka dillerden kelime hazineleri içermektedir.

Antlasi, 40 harflik bir Arap alfabesi ile yazılır ve hatta bazı zamanlardaysa Tengwar (Elf) alfabesiyle yazıldığıda görülmüştür.

Hem çekimli ve hemde eklemeli bir dildir.

Alfabe ve Harfler

IPAHarfin karşılığıHarfin adıTengwarHarfin yalın haliSondaOrtadaBaşta
[a]alifa`Dاـا ا
[b]bbewبـبـبـبـ
[p]ppeqٻـٻـٻـٻـ
[t]tte1تـتـتـتـ
[ϕ]śśe3ثـثـثـثـ
[dʒ]ccimfجـجـجـجـ
[tʃ]ççimdڄـڄـڄـڄـ
[ħ]ḥimoحـحـحـحـ
[x]ḫimcخـخـخـخـ
[d]ddal2دـد د
[ð]ððelkذـذ ذ
[r]rra7رـر ر
[z]zzeyn,زـز  
[ɹ]řřeuݫـݫ ݫ
[ʒ]jje4ݬـݬ ݬ
[s]ssiniسـسـسـسـ
[ʃ]şşinrشـشـشـشـ
[sˁ]ṡadAصـصـصـصـ
[dˁ]ḋad@ضـضـضـضـ
[tˁ]ṫa!طـطـطـطـ
[zˁ]żżaSظـظـظـظـ
[dˁ]ḋa@ڟـڟـڟـڟـ
[ʕ]āāyınlDعـعـعـعـ
[ɣ]ğğayınvغـغـغـغـ
[f]ffeeفـفـفـفـ
[q]ķķafzقـقـقـقـ
[k]kkefaكـكـكـكـ
[g]ggefsݿـݿـݿـݿـ
[l]llamjلـلـلـلـ
[ɫ]ļļammڶـڶـڶـڶـ
[m]mmimtمـمـمـمـ
[n]nnun5نـنـنـنـ
[w]wwaw.وـو و
[v]vvawnۏـۏ ۏ
[û]ûûw`Yۊـۊ ۊ
[ü]üüw`Uۋـۋ ۋ
[h]hhe9هـهـهـهـ
[e]ehemze ali he`Rۀـۀ ۀ
[j] [i]y, ı, i, îye`Tیـیـیـیـ
[ˁ]hemze]ء  ء

Sayılar

Antlasi dilinde onikili yani duodesimal sayı sistemi kullanılır.

Antlasi sayıları oniki tabanlıdır.

No.No.AntlasiQuenyaSindarinİngilizceTürkçe
0٠Ziru, sifrMuntaLad, alnadZeroSıfır
1١Yehed, eresMinëMînOneBir
2٢SeheAttaTâdTwoİki
3٣CeyaNeldëNêlThreeÜç
4٤HenedCantaCanadFourDört
5٥LebneyLempëLebenFiveBeş
6٦ŞuasEnquëEnegSixAltı
7٧ŞebeyOtsoOdogSevenYedi
8٨ÂhtiToltoTolodhEightSekiz
9٩NehedNertëNederNineDokuz
۴DeweMinquëMinibLewYanz
۶SelesYunquëŶnegTuelDevaz
10١٠Ereselhe, yehedelheQuainPaeTenOn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir